Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 11 (12. mars – 18. mars)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 4,8 milliarder kroner på termin i uke 11. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 9,3 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 1,1 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,2 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 2,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 60,8 milliarder kroner.

Neste publisering: 28. mars 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 9 Uke 10 Uke 11
Spot 6,8 8,2 8,4
Termin -1,0 -11,6 -4,8
Swap 10,9 61,9 -60,8

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall