Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 23 (4. juni – 10. juni)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 1,4 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 2,2 milliarder kroner på termin i uke 23. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 1,9 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 3,0 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,4 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,6 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 169,4 milliarder kroner.

Neste publisering: 20. juni 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 21 Uke 22 Uke 23
Spot 5,2 -2,9 -1,4
Termin -5,3 4,6 2,2
Swap -54,4 -60,6 -169,4

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall