Ledige stillinger

Noregs Bank brukar eit verktøy for rekruttering der du kan registrere CV og abonnere på ledige stillingar

Vi gjer merksam på at vi berre vil vurdere søknader som gjeld utlyste stillingar.

Det  vert laga søkjarlister for alle kunngjorde stillingar.

Søkjarlista vil kunne bli offentleggjord med heimel i Lov om offentlighet i forvaltningen, paragraf 6.4. Noregs Bank gjer merksam på at opplysningar om ein søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren oppmodar om ikkje å bli ført opp på ei offentleg søkjarliste.

Publisert 12. april 2010 14:43
Endret 19. juni 2014 16:45