Ofte stilte spørsmål

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla Noregs Bank får om mellom anna banktenester, valuta, gull, renter, setlar og myntar.

  • Banktenester - Noreg Opprette konto, veksle pengar, bruke kort og kontantar, oversikt over helgedager.
  • Banktenester - utlandet Overføring og utførsel av pengar til utlandet, rapportering om konto i utlandet.
  • Gull Gullbehaldninga til Noregs Bank, prisar på gull og kjøp av gull.
  • Om Noregs Bank Om kven vi er, kven som eig oss, kva vi gjer, korleis vi er organiserte - og historia vår.
  • Pengepolitikk, inflasjon og styringsrenta Styringsrenta, prisvekst, inflasjon, renteavgjerder og verkemiddel i pengepolitikken.
  • Pengar Kva er pengar, korleis blir pengar danna, kva tener Noregs Bank pengar på?
  • Setlar og myntar Utforming, omløp, innveksling, falske setlar, gamle setlar og myntar.
  • Deponering i gjeldshøve Om deponering i Noregs Bank etter deponeringslova.
  • Sikkerheit for lån Noregs Bank yter lån til bankane mot pant i verdipapir. Lån blir gitt mot sikkerhet.
  • Valutakursar Kva kursar noterer Noregs Bank, når blir dei lagde ut, kvar finst det andre valutakursar?
Publisert 15. mars 2007 14:00

Sjå også