Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AT000B0493901.25% PFBRF 30/07/2018 EUR 869.2655
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD579.5014
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR835.5692
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 729.3679
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011277.0749
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1349.6291
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000860.5900
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000860.3655
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR867.1647
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR816.6452
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000731.1400
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 733.9100
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01117.6050
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.0746
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01120.1306
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01117.2457
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 115.0876
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01117.7444
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.6542
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01114.1456
DK00020414580% CVD BDS 01/07/2022 DKK 113.2261
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.7180
DK00046061342% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01104.9907
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 114.4413
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01116.6518
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 114.8483
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 114.7523
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01116.5493
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01117.3788
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01119.7737
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.4132
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 114.4098
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.4718
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01115.3671
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.4132
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01116.6776
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01114.1456
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'113.1597
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01115.4619
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01114.3167
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01115.9226
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01114.0854
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01115.3850
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01116.7603
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.4718
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01106.4795
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK106.2071
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01116.4545
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'97.9251
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'115.1104
DK00095073450.25%-FRN 01/10/18 DKK0.01 115.3553
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 84.1145
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.4132
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01114.8231
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 114.3652
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01115.2487
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 114.0189
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 116.4545
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H114.1142
DK0009513905FRN 07/2020 DKK0.01 '32H/H'114.0094
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H114.1296
DK0009514713FRN CVD 10/21 1'32G/G'REGS112.5388
DK00095158762% BDS 01/10/50 DKK1000 103.7145
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 117.3875
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 115.7244
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01117.2380
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01117.6774
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01117.6050
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01117.5513
DK00097989932.5% SNR SEC 01/10/2047 DKK109.9961
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000115.7520
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01849.6021
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000905.1367
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000938.8260
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000858.8691
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 821.8223
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 868.8919
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR841.9675
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 858.3669
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.7071
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.5253
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.3087
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%102.7414
NO0010479066EIKA LIKVIDITET969.1395
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.5362
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.1222
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%100.8319
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%104.6513
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%97.5086
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.3324
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.5000
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.4423
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%100.2889
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3615
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2694
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.9870
NO0010628035HOLBERG OMF95.3336
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.6665
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.0934
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%97.9610
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.8925
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1199
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.2097
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.7525
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN COVD97.3969
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.1568
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.8847
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.9022
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.8923
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.6909
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9339
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN COVD96.9920
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8810
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1399
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN96.3094
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 13/18 FRN COVD97.3574
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1590
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.3452
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.5663
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.6977
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.4128
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0176
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN97.2631
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD93.3259
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.2777
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD95.7382
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.6806
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6292
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0459
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7276
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.0104
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.9854
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.6719
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.1014
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8693
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%103.5776
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.5089
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.7483
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.0302
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.9103
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.4100
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD91.0478
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.4486
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.2460
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.6282
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.4747
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.5913
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7971
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3403
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD96.1375
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4894
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2250
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.8541
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.3301
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN97.0569
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.4418
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.4320
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.6618
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.5323
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN90.0187
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.4762
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN96.1518
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.2414
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2400
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD93.4522
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.1611
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.4366
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.9945
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.3633
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.8656
NO0010733017DNB OMF950.8092
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9441
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9453
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9453
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.8797
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2670
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN96.9646
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.5726
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.9002
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.5789
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.3441
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.5755
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.5404
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.9947
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.4908
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.8904
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.8119
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.4718
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.3045
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.1785
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.7519
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.2638
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.3211
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.3444
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.2757
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.7657
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.5418
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.7248
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY905.5222
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.4876
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD91.1975
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD95.4285
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.1484
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.1484
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.1845
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.9794
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9612
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.2471
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.0623
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%95.4034
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.2712
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.3992
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.0719
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.0051
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.0129
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD87.4672
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.4306
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.2602
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.4875
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.0874
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.0017
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1677
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN96.9755
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.0403
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9905
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.8149
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.3603
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1411
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.3024
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN97.2409
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.1990
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1706
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2527
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.8350
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN97.1062
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1588
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5143
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.0291
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.1363
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.9873
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.3138
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.2834
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN96.2082
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.9417
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9119
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%93.7720
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3936
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN96.2591
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.9871
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.3872
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.9220
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.5508
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN96.0847
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.0965
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.1617
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.4269
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.2233
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.0132
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.7171
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.2406
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.4555
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN96.1511
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5399
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6187
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6878
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.0747
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.6041
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.5506
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.7779
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.9963
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.3939
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.9625
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN95.1665
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3946
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.3751
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.0097
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.8291
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.6719
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.4728
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.4241
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.7568
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.6568
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN98.0353
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN100.7720
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.6007
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.7118
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN99.3345
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%94.5539
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.2922
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.3190
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.4476
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.4647
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.2278
NO0010820194TROMSØ KOMM 1,02% CERT 153 23081897.7420
NO0010820301ULLENSAKER KOMM 0,952% CERT 092 26061896.9733
NO0010820350ØYER KOMM 1,03% CERT 092 22061896.9867
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.5621
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.2285
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.1917
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.7657
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%94.6795
NO0010821705EIDSVOLL KOMM 1,017% CERT 091 23071897.8640
NO0010821713BUSKERUD FYLKE 0,986% CERT 091 23071897.8339
NO0010821721MELHUS KOMM 1,02% CERT 091 23071897.8669
NO0010821754ORKDAL KOMM 1,017% CERT 091 26071897.8527
NO0010821895MALVIK KOMM 1,003% CERT 091 26071897.8391
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.6496
NO0010822067ORKDAL KOMM 1,00% CERT 092 02081897.8094
NO0010822109LARVIK KOMM 0,90% CERT 051 20061896.9933
NO0010822158VESTRE TOTEN KOMM 1,01% CERT 091 30071897.8306
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.1465
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.5036
NO0010823883OS KOMM 1,05% CERT 082 22081897.7755
NO0010824014KRISTIANSUND KOMM 1,028% CERT 092 04091897.6933
NO0010824097SØRUM KOMM 1,10% CERT 092 06091897.7531
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'95.1592
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 87.6887
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 85.3997
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 85.5225
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 82.7477
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 82.6506
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000085.9695
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000712.0167
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/21 USD 709.8604
US06416CAC291.875% MTN 26/04/21 USD1000684.7290
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 698.2735
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'733.8994
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000740.9013
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000692.1254
US298785HA772% NTS 15/03/2021 USD1000 711.1478
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000676.5602
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 693.4353
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 718.2389
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD739.3112
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 713.4403
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD691.3453
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 685.4595
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 722.0841
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 710.8015
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 699.5376
US683235AA322% NTS 27/09/18 USD1000 742.8019
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 743.5928
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000711.3559
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 741.4508
US748148RV76FRN SNR MTN 09/2018 USD 'A'738.1773
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000697.4239
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000696.3746
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD716.3305
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD694.3651
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD695.4972
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 725.9163
US78011DAG972.2% GTD 23/09/2020 USD1000721.5510
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD717.5056
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD717.6504
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 676.4041
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 736.2437
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 708.9124
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 735.9144
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 722.1718
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 720.3199
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 686.7187
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 724.7543
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 703.1608
US912828V9882.25% NT 15/02/2027 USD 676.6842
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100720.3389
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/21 USD1000715.8678
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 692.8519
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 679.2952
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 695.4196
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 722.1272
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS713.9885
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR968.4678
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS846.2951
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.8202
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.0954
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 910.0755
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.7879
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 88.9124
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.8045
XS06462024073.5% SNR CVD 11/07/18 EUR 888.7774
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 100.0796
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.7245
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 98.8740
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG713.0569
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 866.1436
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 867.0921
XS08945009811.5% MTN 25/02/20 EUR100000868.0179
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR869.9177
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR862.2512
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR861.0172
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 741.3132
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK70.9385
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR883.1700
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR879.4287
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR870.3772
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.8855
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 854.6796
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 852.5836
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.8978
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD720.0675
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 844.4877
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR848.8538
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 848.8004
XS11255464540.375% GTD 22/10/2019 EUR 848.3088
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D721.5480
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR845.1301
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578735.3084
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 846.9433
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR834.1720
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD683.2076
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.8879
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 847.2514
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 725.6637
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 84.7792
XS12459437550.5% GTD 15/06/20 EUR100000850.1929
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.1439
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 749.0544
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR855.3423
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 843.2537
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD714.3342
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 852.4750
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 95.9940
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 92.1778
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.7833
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR854.3235
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR851.3745
XS12880355681.25% GTD 10/09/18 USD'REGS732.7921
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.5300
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0413
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR846.0272
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 852.0092
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR852.4525
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR854.9801
XS12991792071.25% SNR 01/10/18 USD1000 736.2176
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR852.2329
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR851.5579
XS13027884161.125% GTD SNR 09/10/18 USD739.0756
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR860.2596
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1445
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 740.7685
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 851.6976
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 987.3032
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR842.7420
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR850.9076
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD740.4283
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 860.7948
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 848.6152
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP987.0938
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 846.2659
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.1898
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR844.8147
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR825.1422
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.4381
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK84.4118
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.6341
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 697.9610
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR842.1342
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.3277
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 712.5505
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD720.2877
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000660.3423
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 717.9836
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.7154
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9723
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 818.7922
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674742.9881
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000727.7054
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 820.0894
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.2640
XS15661496361.5% SNR 15/02/19 USD200000739.0321
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 935.2194
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR845.8054
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 852.7032
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD671.6703
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 85.7682
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.1598
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 690.0428
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK80.5721
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD710.4445
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK 94.8709
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000701.3932
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.6984
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000698.5053
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 821.1528
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.1820
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.5398
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 818.9389