Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD563.6127
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011278.5920
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1334.4665
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168897.4587
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000867.9250
DE000EAA05T60% SNR MTN 12/06/2020 EUR 841.5984
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000687.0879
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01118.6762
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.2620
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01120.8707
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01120.8475
DK00020328952% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01105.5612
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 116.1222
DK0002033430FRN 07/2018 DKK0.01 116.0804
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01118.8118
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.5811
DK0006340856FRN 01/07/20 DKK0.01 115.7521
DK00063422091% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01117.2067
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 114.6495
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01117.4135
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01121.9189
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01115.5801
DK00092950651% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01115.2528
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.3016
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01116.4819
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.7294
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.5811
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01116.3953
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01114.7631
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.2448
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01114.5555
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01116.3978
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 117.1596
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.3016
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK106.5022
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01117.5152
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'98.6831
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'116.0978
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 85.5744
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01115.5801
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 115.6201
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01115.2624
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 115.3589
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01117.1596
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01115.2679
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 115.0141
DK00095135822% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01103.5802
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 117.5152
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H113.7745
DK0009514713FRN CVD 10/21 1'32G/G'REGS113.4298
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 121.0108
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 115.3617
DK00097909092% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01118.3662
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01118.3644
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01118.3136
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01118.5911
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01118.6762
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.5019
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000116.5221
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000940.0763
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000949.7189
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000863.3674
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 899.6217
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 876.7675
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR844.6220
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 865.5339
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.7193
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C91.5854
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS703.4953
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.8453
NO0010479066EIKA LIKVIDITET966.5160
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.0505
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.1690
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.1215
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.3914
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.4656
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.2043
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.0016
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.0291
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.3775
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.1888
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%102.3041
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.4452
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3619
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.8663
NO0010628035HOLBERG OMF95.0399
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.6597
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%96.4851
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.0053
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.2747
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.7911
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD96.9705
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD96.8331
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.3954
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.8812
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.3072
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.1461
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.0814
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9632
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.9135
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%98.8838
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.7461
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0167
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1843
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9525
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.2165
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2645
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.7427
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD91.9809
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN94.8646
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.1203
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN97.1918
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN93.4993
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.0612
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.0888
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.2072
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6004
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.6618
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD91.9513
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0036
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD97.0119
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN97.0409
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.5567
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD95.7771
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.0785
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.6580
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6181
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.9645
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.7437
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4499
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6441
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.3959
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.5664
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.8842
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.7537
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%102.5010
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.6116
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.7369
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.5010
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.3754
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.2350
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.9173
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.3401
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD85.1970
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2402
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5034
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.2730
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.6657
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD97.0732
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%96.9117
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.2583
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.8730
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.1027
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.1686
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.6427
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.2208
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.8112
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.3379
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.8021
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.0172
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1270
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.3617
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.2464
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.4709
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD94.9943
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.1956
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.3298
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.4856
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD92.0995
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.9265
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%94.9175
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.7091
NO0010733017DNB OMF945.8692
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9307
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9319
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9319
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.6182
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2718
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN96.9513
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6204
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.6907
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.7517
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.2147
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%93.7382
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.6292
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.1578
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.5172
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.8469
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7644
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.3267
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.2353
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.3015
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%87.5245
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.2498
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.1278
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.3152
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%92.8072
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.5365
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.5978
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.7033
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.9336
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%90.9330
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2088
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.0926
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.0926
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.1287
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.6632
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.0363
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.1052
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.8689
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%93.6972
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.2194
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.0609
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.1639
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.1242
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN96.9996
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.0789
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.5031
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.4117
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.5661
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.1136
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN96.9584
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1027
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN96.9297
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN95.9434
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.8778
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7783
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.6089
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.3832
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.6940
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.9680
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.8364
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.2194
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1861
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.0459
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.6998
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5271
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.8632
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN94.9047
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN94.6434
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.8892
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN96.9970
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.0648
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8929
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%92.0869
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2530
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.3630
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.9721
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.3567
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.8384
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.7624
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.6632
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.7580
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.1301
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.1323
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN94.3049
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.0684
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN92.8967
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.6878
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.2320
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.1829
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN94.8169
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6085
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.5168
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.8163
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.5594
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD84.4846
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.4370
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.8856
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.4304
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.2498
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.2181
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.4250
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.3840
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7451
NO0010805914ARENDAL KOMM 1,03% CERT 210 12041897.9235
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7503
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD94.6934
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN92.5962
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.4627
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.1586
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.5879
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC 18/25 FRN95.5837
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD84.3425
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4924
NO0010814825ÅLESUND KOMM 0,888% CERT 090 24041897.7401
NO0010816861INDERØY KOMM 0,973% CERT 089 22051897.7029
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%93.5771
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD94.4314
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'98.9282
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 89.1316
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 89.2824
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 87.7706
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 84.1917
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 83.8747
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000087.1418
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000665.8929
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 668.5398
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'686.7022
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000701.0842
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 686.1685
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 684.0252
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 674.5998
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 701.4109
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000667.8837
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD678.3458
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD665.0107
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD659.3932
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 693.2240
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD685.6927
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 641.7354
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 704.1354
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 679.7702
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 697.8792
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 689.9334
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 688.4779
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000724.1369
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 657.0838
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 691.0880
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 667.6319
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100684.0564
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 669.2568
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 657.2657
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 650.2756
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 658.7203
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 691.1230
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS667.2903
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS850.1763
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.4618
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 100.7221
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 917.6309
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.2498
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 90.2437
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 101.4232
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000944.1562
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.7266
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 102.4701
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.4067
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG681.4280
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 874.6557
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 98.3274
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144707.7236
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD698.9828
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000100.3647
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.7924
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.7708
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 707.1613
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK72.0630
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR884.4938
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR867.8186
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.9186
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 862.1127
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 860.1617
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.8845
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD681.9693
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR856.2371
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 856.0986
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D726.9642
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR847.9133
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR837.5354
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD648.4597
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK85.1348
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.8380
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 675.6904
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 93.6514
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 85.4557
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 86.0728
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 708.2780
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR861.6736
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 858.3630
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 95.9768
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 90.9858
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.1489
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 85.2062
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.5467
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0931
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR846.1715
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 858.2321
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR860.6321
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR858.3729
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR856.5945
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR867.0233
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 854.1835
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.0804
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 700.8398
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 857.1570
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 994.1951
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR856.1919
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD700.5669
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 868.3677
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 854.0526
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP994.2815
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2945
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR850.0556
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR826.2079
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.6416
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK84.0899
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK83.4260
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 83.6340
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000626.2992
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.4820
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9609
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674698.1152
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000691.0132
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 91.1586
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 92.2283
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 931.8205
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR849.2911
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 86.2908
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 670.2452
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK81.3601
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000671.8452
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.6510
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000662.1542