Styringsrenten

0,75%
Gjeldende fra
21.09.2018

Neste rentebeslutning offentliggjøres 21. mars.

Statens pensjonsfond utland - Oljefondet

8 878 Milliarder
Fondets markedsverdi

Valutakurser

Error occurred