Sedler

Gjeldende sedler

Regelverk

Oversikt over sentrale lover og regler i tilknytning til Norges Banks virksomhetsområde.

Ny seddelserie

Norges Bank har igangsatt et prosjekt for å utvikle en ny seddelserie. Serien blir den åttende i rekken.

Fargede sedler

Banker og verditransportører har i flere år benyttet fargeampuller som et av flere tiltak for å sikre sine verditransporter og minibanker. Fargeampullene legges i minibankkassetter og kofferter, og vil ved ran eller innbrudd bli utløst og farge sedlene.

Ugyldige sedler og mynter

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp, jf. sentralbanklovens § 15. Beslutningen kunngjøres i Norsk Lovtidend og landets største aviser.